Dokumenty do pobrania

Podstawą rozpoczęcia procesu reklamacji jest wypełnienie oraz odesłanie na maila formularza protokołu zwrotu oraz reklamacji. Przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego został zamieszczony poniżej.