Regulamin / Rodo

Klauzula informacyjna Rodo

Z z art.133 roporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informujemy iż:

- administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Baza Maszynowa Danex D. Krajewski, J. Siwik Sp.Jawna, Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27

- Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realiacji zamówienia - na podstawie art.6 ust.1 lit.b) Rodo,

- odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,

- Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży  oraz okres niezbędny do dopełnienie przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,

- posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,

- ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową rezalizacji zamówienia

- Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Regulamin

 

§ I. Strony i przedmiot transakcji: 

1. Sklep Internetowy edanex , działający pod adresem www.edanex.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową części, i artykułów stosowanych w rolnictwie.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest firma BAZA MASZYNOWA DANEX               D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna

3. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna.

4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT Ceny brutto.

 

 § II. Składanie i potwierdzanie zamówień:

1. Składanie zamówień w Sklepie edanex.pl odbywa się poprzez:

- zarejestrowanie się jako osoba fizyczna pełnoletnia  lub osoba prawna   

- wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu   

2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest drogą meilową przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 14.00 (dotyczy dni roboczych).  

3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą

 

 § III. Formy płatności:

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- przelewem przed dostawą towaru (przedpłata) Towar zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto BAZA MASZYNOWA DANEX D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty faksem lub przez e-mail.

- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;

2. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

BAZA MASZYNOWA DANEX D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna

Rogienice Wielkie ul. Olszanka 27, 18-516 Mały Płock

Numer Konta: 33 1020 1332 0000 1102 0315 6320 PKO S.A.

 

 § IV. Termin realizacji:

1. Czas realizacji zamówienia, czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie. Standardowo wynosi on 24h od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 

2. Zamówienie złożone z kilku towarów jeżeli jest to możliwe pakowane jest w jedną paczkę. 

3. BAZA MASZYNOWA DANEX D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u dostawcy. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

4. W sytuacji, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego przez Klienta produktu w magazynie lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową i będzie mógł wybrać inny produkt zastępczy z oferty Sklepu lub anulować zamówienie.

5. Nieprawidłowo lub niepełnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6. Dostawy produktów zamawianych realizowane są na terenie całego kraju.

7. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

8. Opłata za każdą przesyłkę uzależniona jest od wielkości zamówienia, wagi i wymiarów.

9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

10. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

11. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Firmy świadczące usługi spedycyjne są firmami niezależnymi od sklepu edanex.pl i ich usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firm kurierskich i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony powyżej.

12. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

§ V. Gwarancja:

1. Wszystkie towary dostępne na www.edanex.pl. są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji zależne od producenta.

 

 § VI. Reklamacje i zwroty:

1. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie  zakupionego towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Zwrot ceny towaru nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru przelewem na podane konto. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi. 

2. Składając reklamację należy wypełnić (w sposób kompletny) formularz zwrotu/reklamacji oraz wadliwy towar odesłać na adres firmy. Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, zostanie zwrócona kwota równa cenie towaru. Zwrotowi podlega również koszt przesyłki. W odmiennym przypadku reklamacja dotycząca uszkodzenia zawartości paczki nie zostanie uwzględniona. W razie wątpliwości należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail ze Sklepem.

3. Jeżeli doręczana paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady uszkodzeń, paczka jest mocno pognieciona itp.) nie należy jej odbierać. W takim przypadku paczka zostanie niezwłocznie odesłana na adres nadawcy, co pozwoli szybciej przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz wysłania ponownie zamówionych produktów.

 

§ VII. Ochrona prywatności i inne prawa:

Ochrona danych RODO

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018r. roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 powyższego rozporządzenia informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez BAZA MASZYNOWA DANEX D. KRAJEWSKI, J. SIWIK Sp. J.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów i Dostawców jest dla nas bardzo ważna, dlatego przesyłamy Państwu szczegółowe informacje o tym jak Państwa dane są przetwarzane przez BAZA MASZYNOWA DANEX D. KRAJEWSKI, J. SIWIK Sp. J. oraz o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BAZA MASZYNOWA DANEX D. KRAJEWSKI, J. SIWIK Sp. J. z siedziba w Rogienice Wielkie ul. Olszanka 27, 18-516 Mały Płock, NIP: 291-018-65-92, tel. 86 279-19-19 , email: czesci@bmdanex.pl

BAZA MASZYNOWA DANEX D. KRAJEWSKI, J. SIWIK Sp. J. przetwarza Państwa dane takie jak adres email, nr telefonu, dane rejestrowe firmy.

W zależności od zakresu współpracy Państwa dane wykorzystujemy do celów handlowych lub usługowych takich jak :

- przesyłanie ofert, cenników i informacji handlowych o nowościach w naszej ofercie

- realizacja dostaw oraz usług serwisowych i gwarancji,

- wystawianie faktur

W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobą oraz podmiotom zaangażowanym w realizację dostawy lub usługi, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania (np. firma kurierska itp.)

Informujemy, że Państwa dane nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuj Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres BAZA MASZYNOWA DANEX D. KRAJEWSKI, J. SIWIK Sp. J. Rogienice Wielkie ul. Olszanka 27, 18-516 Mały Płock, email: czesci@bmdanex.pl

Z poważaniem

BAZA MASZYNOWA DANEX
D.Krajewski, J.Siwik Spółka Jawna
Rogienice Wielkie ul.Olszanka 27
18-516 Mały Płock
NIP: 291-018-65-92

Sprzedaż maszyn: 86 279-15-65
Sprzedaż części: 86 279-19-19

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BAZA MASZYNOWA DANEX D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru jest możliwy tylko w pełnej kompletacji wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, czy montażu. W takim przypadku Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy na konto bankowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, na nim spoczywa również odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

4. Rejestracja w sklepie internetowym przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia jak i w celach reklamowych.

5. Dane osobowe użytkownika przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

6. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane, które Klient podaje podczas rejestracji w Sklepie są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. Sklep nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych, ani nie udostępnia baz danych zawierających adresy e-mail Klientów. Zgodnie z powołaną ustawą wszyscy Klienci Sklepu mają prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych serwisu.

 

 

§ VIII.  Realizacja zamówień

1. Czas realizacji zamówienia podajemy, licząc tylko dni robocze.

2. Towar zamówiony przez Państwa znajduje się w magazynach, co oznacza, iż od momentu zamówienia, automatycznie informacja zostanie tam przekazana i rozpoczyna się realizacja zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu płatności. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu odnotowania przez sklep wpłaty zgodnej z wartością zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 

4. Przy zamówieniu większej liczby egzemplarzy tej samej pozycji, może się zdarzyć, że zapas magazynowy skończy  się i będzie potrzeba sprowadzenia towaru od dostawcy, wówczas czas kompletowania paczki stosownie o czas zamówienia wydłuży się.

 

§ IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

2. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

5. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

7. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.

8. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie e-sklepu.

10. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.

11. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.